Aktualny skład zespołu redakcyjnego gazetki "Opornik":

  • Opiekun gazetki- Aleksandra Dubiel
  • Redaktor naczelny- Szymon Korbus
  • Zastępca redaktora naczelnego- Zuzanna Godyń
  • Opracowanie graficzne- Adam Cygan, Kamil Bartyzel, Jan Bil, Piotr Dyło, Sebastian Góral
  • Sekretarz gazetki- Mateusz Ziemianin© 2018 Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich w Krakowie